1. Để hạn chế Spam nội dung trùng lặp, nội dung vi phạm chính sách google
  Đi link tràn lan vào bài viết là đặc điểm của các tài khoản vi phạm nên chúng tôi dừng việc đi link vào bài viết với tài khoản thường Để được đặt được link vào bài viết, các bạn phải đăng ký tài khoản VIP tại đây

giao tiếp đầu cân CAS NT-580A với máy tính qua cổng RS232

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Vi xử lý' bắt đầu bởi daihiep283, 23/9/13.

 1. daihiep283

  daihiep283 New Member

  chào các bác em có viết đoạn code trên VB6 để giao tiếp đầu cân CAS NT-580A với máy tính nhưng không thể hiển thị trọng lượng trên đầu cân về máy tính được, mặc dù trong chế độ test vẫn nhận và gửi gia trị bình thường.

  Private Sub Command1_Click()
  On Error GoTo OpenFalse
  If MSComm1.PortOpen = False Then
  MSComm1.PortOpen = True
  End If
  Exit Sub
  OpenFalse:
  MsgBox Err.Description & vbLf + vbCr + "Loi, khong the mo cong. Hay dong cac ung dung dang su dung cong COM"

  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  If MSComm1.PortOpen = True Then
  MSComm1.PortOpen = False
  End If
  End
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  On Error GoTo sendfalse
  MSComm1.Output = Text1.Text
  Exit Sub
  sendfalse:
  MsgBox Err.Description & vbLf + vbCr + "Loi, Cong COM chua duoc mo, nhan Connect"
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  With MSComm1
  .Settings = cmbBaudRate.Text + "N,8,1"
  .RThreshold = 1
  .SThreshold = 0
  .InBufferSize = 1024
  .OutBufferSize = 1024
  .InputMode = comInputModeText
  .ParityReplace = ""
  .CommPort = 15
  End With
  End Sub

  Private Sub MSComm1_OnComm()
  Dim StringIn As Variant
  If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
  StringIn = MSComm1.Input 'Nhan chuoi du lieu to VCOM
  Text2.Text = StringIn
  End If
  End Sub
   
 2. tanbinh_mu

  tanbinh_mu New Member

  Không thấy bạn có các câu lệnh sử lý chuỗi nhỉ, không xử lý chuỗi thì làm sao tách được các thông số để hiển thị.
   
 3. daihiep283

  daihiep283 New Member

  bạn có câu lệnh hay code để nhân k cho minh xin với
  email "daihiep283@gmail.com" cảm ơn bạn trước
   

Chia sẻ trang này