1. Để hạn chế Spam nội dung trùng lặp, nội dung vi phạm chính sách google
  Đi link tràn lan vào bài viết là đặc điểm của các tài khoản vi phạm nên chúng tôi dừng việc đi link vào bài viết với tài khoản thường Để được đặt được link vào bài viết, các bạn phải đăng ký tài khoản VIP tại đây

102 Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán

Thảo luận trong 'Học tiếng Anh' bắt đầu bởi th0nggaday, 1/3/17.

 1. th0nggaday

  th0nggaday New Member

  102 Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán
  từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán
  1. Accrued expenses ---- Chi phí phải trả
  2. Accounting entry: ---- bút toán
  3. Accumulated: ---- lũy kế
  4. Advances to employees ---- Tạm ứng
  5. Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán
  6. Assets ---- Tài sản
  7. Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  8. Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán
  9. Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  10. Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng
  11. Cash ---- Tiền mặt
  12. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ
  13. Check and take over: ---- nghiệm thu
  14. Cash in transit ---- Tiền đang chuyển
  15. Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
  16. Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
  17. Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng
  18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả
  19 Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước
  20. Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển
  21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
  22. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
  23. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
  24. Equity and funds ---- Vốn và quỹ
  25. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi
  26. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá
  27. Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính
  28. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường
  29. Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường
  30. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường
  31. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính
  32. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng
  33. Financials ---- Tài chính
  34. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
  35. Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho
  36. Fixed assets ---- Tài sản cố định
  37. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán
  38. General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp
  39. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng
  40. Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính
  41. Gross revenue ---- Doanh thu tổng
  42. Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho
  43. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình
  44. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
  45. Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ
  46. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển
  47. Inventory ---- Hàng tồn kho
  48. Itemize: ---- mở tiểu khoản
  49. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính
  50. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
  51. Liabilities ---- Nợ phải trả
  52. Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  53. Long-term borrowings ---- Vay dài hạn
  54. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn
  55. Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn
  56. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
  57. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho
  58. Net revenue ---- Doanh thu thuần
  59. Net profit ---- Lợi nhuận thuần
  60. Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp
  61. Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
  62. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp
  63. Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
  64. Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác
  65. Other current assets ---- Tài sản lưu động khác
  66. Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác
  67. Other receivables ---- Các khoản phải thu khác
  68. Other payables ---- Nợ khác
  69. Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác
  70. Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên
  71. Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu
  72. Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước
  73. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
  74. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế
  75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  76. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
  77. Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường
  78. Receivables ---- Các khoản phải thu
  79. Reconciliation: ---- đối chiếu
  80. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng
  81. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ
  82. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ
  83. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối
  84. Sales expenses ---- Chi phí bán hàng
  85. Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại
  86. Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng
  87. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn
  88. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn
  89. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
  90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  91. Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh
  92. Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  93. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý
  94. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
  95. Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình
  96. Total assets ---- Tổng cộng tài sản
  97. Trade creditors ---- Phải trả cho người bán
  98. Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn
  99. Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ
  100. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
  101. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
  102. Debit Account: Tài khoản ghi Có
  Nguồn: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán
  Xem thêm: Tài liệu tiếng anh
  Xem thêm:
  Tiếng anh cho người mới bắt đầu
  Tiếng anh cho người lớn tuổi
  Tiếng anh cho người đi làm
  Luyện thi TOEIC
   
 2. arhome102

  arhome102 New Member

  Up giúp bạn, tiện thể cho mình ké chút: Bên mình chuyên dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng nhà ở. Bạn nào có nhu cầu xây nhà liên hệ để mình tư vấn nhé. Dịch vụ bên mình không giống như bên xây nhà trọn gói hay chìa khóa trao tay đâu nhé nên mọi người yên tâm nha.

  Trung tâm tư vấn xây dựng nhà ở - Arhome

  Địa chỉ: Lô 34, BT2A, Làng Việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

  Điện thoại: 04.66.866.166 Fax: 0437727585
   
 3. rikusan

  rikusan New Member

  THanks bạn đúng ngành roài
   
 4. vusondaugxvn

  vusondaugxvn Member

  Hiện nay cồn khô, cồn thạch đã được dùng nhiều hơn so với bình gas mini tại những quán ăn, nhà hàng và đám tiệc vì tính an toàn và tiện dụng. Sản xuất và kinh doanh cồn khô và cồn thạch cho người chuẩn bị khởi nghiệp mà không cần nhiều vốn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực tế công thức làm cồn thạch, cồn khô và cồn gel.

  Vui lòng liên hệ Số ĐT: 0122.9625.524 (A. Thành)
  [​IMG]

  1. Quy trình làm Cồn Thạch

  Hiện nay cồn thạch được dùng phổ biến hơn so với cồn khô do có nhiều tiện lợi. Công nghệ làm cồn thạch không sử dụng nhiệt nên rất tiện lợi và thiết bị đầu tư ít. Công nghệ làm cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi cháy không để lại cặn, dễ dàng vệ sinh bếp cồn. Không có khí độc và cay mắt nên rất an toàn cho người dùng.

  Đầu tư cho trang thiết bị làm cồn thạch khoảng 10-20 triệu, diện tích 16m2 là có thể sản xuất được được với quy mô vừa và nhỏ. Nếu bạn có điều kiện tiêu thụ cồn thạch với khối lượng lớn thì có thể mua thiết bị tự động tầm 100-200 triệu để sản xuất ở quy mô lớn.

  2. Công nghệ làm Cồn Khô

  Công nghệ làm cồn khô khi đốt không cay mắt và không có khí độc hại. Chất lượng viên cồn cứng, dễ dàng vận chuyển, không chảy nước. Giá cả cạnh tranh.

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 công thức cồn khô (bao gồm cồn khô siêu cháy không chảy nước khi đốt). Bạn có thể thay đổi được chất lượng viên cồn trong quy trình làm. Đầu tư thiết bị sản xuất đơn giản, có thể gia công tại các tiệm Inox. Với không gian 16 mét vuông, bạn có khả năng sản xuất ra 500 kilogram cồn một ngày.

  3. Quy trình sản xuất Cồn Gel

  Cồn gel làm ra khi cháy có hương thơm dễ chịu, không cay mắt. Công nghệ làm cồn gel giản đơn hơn cồn khô vì không sử dụng đến nhiệt. Không cần nhiều trang thiết bị và khuôn mẫu, ít dùng nhân công. Đầu tư thấp. Có thể làm hơn một tấn cồn gel một ngày..

  Tôi sẽ tư vấn cho các bạn tự trực tiếp làm ra sản phẩm với thiết bị và hóa chất do tôi chuẩn bị sẵn.

  Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm: năm triệu. Có hợp đồng chuyển giao.

  Liên hệ Số ĐT: 0122.9625.524 (A. Thành)
   

Chia sẻ trang này