1. Để hạn chế Spam nội dung trùng lặp, nội dung vi phạm chính sách google
    Đi link tràn lan vào bài viết là đặc điểm của các tài khoản vi phạm nên chúng tôi dừng việc đi link vào bài viết với tài khoản thường Để được đặt được link vào bài viết, các bạn phải đăng ký tài khoản VIP tại đây

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

  2. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  3. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  4. 10

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  5. 10

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  6. 15

    Seriously Likeable!

    Content you have posted has attracted 100 likes.

  7. 20

    Addicted

    1,000 messages? Impressive!

  8. 20

    Can't Get Enough of Your Stuff

    Your content has been liked 250 times.

  9. 30

    I LOVE IT!

    Content you have posted has attracted 500 likes.